För utbildare

Som utbildare kan du enkelt registrera alla dina elever på en gång. Vi rekommenderar att du registrerar medlemmarna på en bred skärm.