Registrera dig här för ett medlemskap som sträcker sig till 2023-12-31*

* Gäller endast nya medlemmar

Alla medlemskap i Jägarnas Riksförbund fungerar på samma sätt. Alla som blir medlemmar i Jägarnas Riksförbund blir medlem året ut om man tecknar medlemskap mellan 1 januari och sista mars.

Alla nya medlemmar i Jägarnas Riksförbund blir däremot medlem året ut och nästkommande år om man tecknar medlemskap mellan 1 april- och sista december. Detta gäller endast nya medlemmar dvs medlemmar som ej vart medlem de 3 senaste åren.

Exempel 1: om person X blir medlem den 5:e januari 2023 och ej är tidigare medlem, gäller medlemskapet till och med 2023-12-31. Skulle däremot person X bli ny medlem efter den sista mars, tex den 5 april 2023 så blir personen medlem till och med 2024-12-31.

Exempel 2: Skulle person X vart medlem 2022 och inte förnyade sitt medlemskap via faktura eller fakturapåminnelser så kan alltså inte person X ansluta sig efter 1:a april och få resten av 2023 och hela 2024. Personen blir således endast medlem till och med 2023-12-31.